Veiligheid in Cuijk

Vanuit een idealistische achtergrond is Het VIC ontstaan. Gedachte van de oprichter is dat een ieder veilig in Cuijk kan rondlopen en als er wat gebeurt er meteen actie wordt ondernomen door iemand die kennis van zaken heeft.

Het VIC streeft er naar om iedereen voorbereid te laten zijn op een incident of calamiteit. Door middel van advisering, instructies en oefeningen is het gezamenlijk doel, veiligheid in Cuijk, te bereiken. Door service op maat te verlenen, dus echt gericht op de specifieke situatie van de deelnemer is dit goed te realiseren. De klassen worden bewust klein gehouden, zodat er voldoende persoonlijke aandacht voor de cursisten is. Ook is het mogelijk om op locatie les te krijgen.

het vic verzorgt instructies, herhalingslessen op het bedrijfshulpverleningsgebied (BHV). Tevens wordt er ondersteuning verleend bij het organiseren, begeleiden en evalueren van ontruimingsoefeningen. Er wordt gewerkt vanuit een idealistische gedachtengang en niet vanuit een commercieel belang. Daarom worden de kosten voor de deelnemers laag gehouden.

voor meer informatie over de opleidingen, herhalingslessen en ontruimingsoefeningen, kunt u contact opnemen met Ricardo Soekhoe via: mob. 06-46 44 10 22 of via de mail: veiligheidincuijk@gmail.com